Personlig vitnesbyrd

Vitnesbyrd om direkte vitner til eksepsjonelle begivenheter og / eller pålitelige mennesker fra rekkene av astronauter, kosmonauter, forskere, hæren, regjeringsadministrasjonen. Autentiske dokumenter fra myndighetsarkiv.