ET under vann

Det skjer også eksepsjonelle ting på planeten vår. Vi aner ofte ikke hvilke store vannmasser som skjuler seg. Det er ikke bare hav og hav, men også store og dype innsjøer. Mye tyder på at det er bevis på gamle sivilisasjoner og / eller at andre intelligente vesener har hatt eller fremdeles har sine tilfluktssteder.