Forlegger

Nettstedsoperatør og utgiver:

er en ideell organisasjon:

Sueneé Universe, zs
ID: 07970161

Mattiolis 5
10600 - Praha 10

E-post: redakce suenee.cz
telefon: + 420-228226309