Transparent finansiering av Sueneé-universet

Sueneé Universe-nyhetsserveren har blitt drevet av en ideell organisasjon siden 03.2019 Sueneé Universe, zs Denne organisasjonen er avhengig av felles konsensus om åpenhet, rettferdig håndtering og beslutningstaking om viktige aktiviteter. Vi hedrer Grunnleggende charter om rettigheter og friheter, spesielt retten til egen mening og ytringsfrihet.

På denne siden publiserer vi årsberetninger om foreningens virksomhet.

Årlige rapporter

Dette prosjektet er hovedsakelig finansiert av giveres donasjoner gjennom transparente kontoer (CZK, EUR) og fandonasjoner gjennom prosjektet Sueneé univers. Vi er et uavhengig medium som ikke har akseptert noen gave fra noen nasjonale eller overnasjonale statlige institusjoner eller selskaper.