Det tapte minnet om menneskeheten

Det menneskelige samfunn lider av et tap av minne om sin antikke historie. Ved å kontrollere skjebnen vår ble vi avskåret fra røttene og presentert en fiktiv versjon av fortiden vår.

Den som ikke kjenner sin fortid, har problemer med å skape sitt nåværende øyeblikk og sin fremtid. Han mangler et sterkt bånd med sine forfedre. Det er ingen mulighet til å lære.

Vi trenger å lære å se på fortiden, eller til slutt å lære å bedre forstå våre eldgamle forfedre, som etterlot oss ulike meldinger over tid.

Det er opp til oss hvordan vi fanger inn denne informasjonen. Hvor villige vil vi være til å innrømme at vi ikke er like unike og perfekte som de som var her før oss ...