Bibelen: en sann historie

Bibelfortellinger, slik de blir presentert for oss i dag, er i mange tilfeller bare en refleksjon av sann historie. Selv om Bibelen er referert til som en bok med bøker - en bok hvis innhold har vært uendret siden starten, bekrefter nærmere undersøkelse det faktum at innholdet har blitt modifisert og raffinert flere ganger over tid for å møte de politiske behovene i sin tid.

Hvis det er mulig å finne eldre utgaver, eller enda bedre, skriftene som gikk foran Bibelens opprinnelse, er det alltid et brennende sted for religiøse strukturer. Det er alltid en bekymring om ideen vår vil falle sammen med ideen til våre forfedre.

Et politisk kutt i 382 f.Kr. ved Roma-rådet bestemte hvilke tekster som var akseptable og hvilke som skulle brennes. De som ikke nådde den endelige forfalskningen av historien, er ofte dypt åndelige og åndelig transformerende. Dagens syn har mye til felles med østlig lære. Samlet blir de noen ganger referert til som Gnostiker.