Kjempe

I mytene til mange nasjoner, i historiske dokumenter, men også i arkeologiske funn, oppdager vi indikasjoner på eksistensen av humanoide skapninger, som i den gamle fortiden overgikk oss i størrelse og kraft.

Den mest berømte verdenen som er påvirket av kristendommen er giganten Goliat. Men det er indikasjoner på at det var enda større vesener.

På slutten av 19-tallet tok Smithsonian Institution seg av masseødeleggelsen av skjelettrester etter en ukjent sivilisasjon på mer enn 3 meter høye vesener som bebodde protektoren i dagens Nord-Amerika i en fjern fortid.

Som om noen ikke ville at vi skulle vite sannheten ...