Liv på Mars

Det offisielle romfartsprogrammet hevder at det hittil bare har vært automatiserte sonder på Mars, og bemannede oppdrag til Mars er fortsatt i røret. Informanter hevder imidlertid at Mars har blitt reist siden 50-tallet, og at forholdene på den er mye mer lik de på jorden enn NASA villig til å innrømme.