geoengineering

Menneskerettet påvirkning av tilstanden Jord, spesielt henne klima. På grunn av utilstrekkelig kunnskap om planetariske prosesser bringer geoteknologi (for eksempel ved bruk av aerosoler og chemtrails) de negative konsekvensene av uforutsigbare klimaendringer. Påvirkning av klimaet reiser også etiske spørsmål. Noen måter for klimaendringer blir for eksempel kritisert World Wide Fund for Nature.