Titan: liv basert på metan

1 13. 05. 2023
5. internasjonale konferanse for eksopolitikk, historie og spiritualitet

En vitenskapelig gruppe fra Cornell University som spesialiserer seg på tvillingkjemisk molekylær dynamikk: James Stevenson og Paulette Clancy, konkluderte med at det er mulig for Satans måne Titan å ha et metanfritt liv uten oksygen. De antok denne hypotesen til tross for det gjeldende synet på at liv uten nærvær av vann ikke er mulig.

Forskere har lykkes med å lage en kunstig cellemembran fra nitrogenholdige stoffer. Det var levedyktig ved svært lave metantemperaturer. Den kunstige cellen besto av karbon-, nitrogen- og hydrogenmolekyler. Disse elementene er ofte tilgjengelige på månen Titan. Forskerne kalte cellen som azotosom.

"Molekylær simulering har vist at disse membranene har elastisitet ved lave temperaturer som kan sammenlignes med et lipiddobbelag i vann ved romtemperatur." sa Stevenson. "Vi har også vist at stabile elementer kan danne stabile kryogene membraner fra Titan."

Undersøkelse av Titans overflate har vist at det er et system med innsjøer, hav og elver på overflaten der flytende metan sannsynligvis vil bevege seg. Det er en økende tro blant forskere at det kan være liv.

 

Lignende artikler