Bibel: Virkelig historie

Bibelske historier, som de presenteres for oss i dag, er i mange tilfeller bare en refleksjon av sann historie. Selv om Bibelen taler om boken som en bok - en bok der innholdet er uendret fra sin fødsel, bekrefter nærmere undersøkelse at innholdet var i tidens strøm gjentatte ganger endret og forbedret for å passe de politiske behovene til sin tid.

Hvis det er mulig å finne en tidligere utgave eller enda bedre, de skrifter som foregikk selve Bibelens opprettelse, er det alltid et brennende sted for religiøse strukturer. Det er alltid bekymrende om ideen vår vil falle sammen med våre forfedres.

Med en politisk kutt i 382 AC på Council i Roma ble det bestemt hvilke tekster som er akseptable og som må brennes. De som ikke har nådd den endelige forfalskningen av historien, er ofte dypt åndelige og åndelig transformative. Dagens syn har mye å gjøre med østlige læresetninger. Samlet blir de noen ganger referert til som gnostiske.