Tapt menneskehetens minne

Menneskelig samfunn lider under tap av minne om sin gamle historie. Ved å styre skjebnen har vi blitt avskåret fra våre røtter og presentert en fiktiv versjon av vår fortid.

De som ikke kjenner fortiden, gjør det vanskelig å skape deres nåtid og deres fremtid. Han mangler et sterkt bånd med sine forfedre. Det er ingen måte å lære.

Vi trengte å lære å se på fortiden eller til slutt lære hvordan vi bedre forstår våre gamle forfedre som forlot oss forskjellige budskap over tid.

Det er opp til oss hvordan vi håndterer denne informasjonen. Hvor mye vi vil være villige til å innrømme at vi ikke er like unike og perfekte som de som var her foran oss ...