Falsk flagg angrep

Operasjon under et falskt flagg eller falsk flagg (engelsk falsk flagg operasjon eller falsk flagg), til slutt utenlandsk flagg operasjoner er en hemmelig operasjon ledet av en regjering, et selskap eller en annen organisasjon som er utformet for å synes å være utført av noen andre. Navnet er hentet fra et militært konsept flyr falsk farge, det vil si operasjonen utført i andre (nasjonale) farger enn de med nasjonalflagget. På den annen side er operasjoner under et falskt flagg ikke begrenset til militærkonfrontasjon og kan skje i sivil og fredstid, for eksempel i etterretningsoperasjoner. [Kilde: Wiki]