Hendelse i Rendlesham Forest

Når det gjelder å observere et nært møte med en fremmed teknologi, som skjedde i desember 1980 er best dokumentert hendelser fra de britiske arkiver reelle Act X.