Spor av sivilisasjon av gamle guder

8 10. 01. 2016

For 12 år siden ble Jorden rammet av en global katastrofe som feide jordens sivilisasjon fra overflaten, hvis utviklingsstadium langt overgikk utviklingsstadiet for den moderne sivilisasjonen. Denne katastrofen er nevnt i myter og legender fra mange nasjoner som verdensflommen.

Lignende artikler