Stephen Hawking i skyggen av Nassim Haramein. Vi kjenner veien ut av det sorte hullet!

7 15. 09. 2023
6. internasjonale konferanse for eksopolitikk, historie og spiritualitet

Stephen Hawking kunngjorde (se artikkel på engelsk: Stephen Hawking sier at han har en måte å flykte fra et svart hull) at han vet hvordan han skal unnslippe et svart hull. Det er en lignende ide som Nassim Haramein har snakket om i mange år. Nassim Haramein uttaler at informasjonen som faller inn i det sorte hullet faktisk er kodet holografisk i horisonten av sorte hullhendelser. Nassim Haramein tar ikke bare et blikk på horisonter hendelser, men også forholdet til informasjonen som er inne i selve bildet. Forholdet mellom informasjon på innsiden og utsiden begivenhetshorisont er lik gravitasjonsfeltet til objektet. Dette tilsvarer Einsteins feltligninger.

Begivenhetshorisonten er et sfærisk område rundt et svart hull som ingenting kan unnslippe.
Nassim Haramein viser at den kodede informasjonen faktisk er holografisk i en veldig spesifikk ordning, som han kaller holografisk felt. Dette feltet kan sammenlignes med 3D-versjonen livets blomst i skalaen av kuler i Planck-størrelse eller også kvantevoksler (sfæriske piksler). Du ringer Nassim Haramein Planck sfæriske enheter eller PSU. Stephen Hawking er godt på vei til å komme nærmere Nassim Harameins arbeid med hver nye kunngjøring ...

Lignende artikler