Gir

24. 07. 2022
5. internasjonale konferanse for eksopolitikk, historie og spiritualitet

Når vi ser på historien, har vi fremdeles den lærte ideen fra skoletiden om at våre forfedre på en måte var underordnede, uvitende, uerfarne og i noen tilfeller til og med dumme. Våre visjoner om fortiden er forvrengt av visjonen om at verden utvikler seg lineært fra enkel til kompleks, fra primitiv til kompleks.

 

 

Lignende artikler