Vaksinasjon: Blindskyting

16. 03. 2023
6. internasjonale konferanse for eksopolitikk, historie og spiritualitet

Etter en økning i antall tilfeller av autisme og andre immunforstyrrelser hos noen spesielt utsatte mennesker, stiller flere eksperter spørsmålstegn ved sikkerheten ved storskala vaksinasjon.

Til tross for alvorlige bivirkninger fortsetter farmasøytiske selskaper, leger og offentlige etater å stikke hodet i sanden og nekter å se et alvorlig problem.

I Quebec, USA og Frankrike, som i de fleste industrialiserte land, er vaksinasjonsofre nesten ikke kompensert, til tross for høy giftighet av stoffer som kvikksølv og aluminium i vaksiner.

I denne artikkelen gjør Lina B. Moreco oppmerksom på et veldig bekymringsfullt problem for folkehelsen.

Lignende artikler