Egypt: Mountain Eye

16. 05. 2023
5. internasjonale konferanse for eksopolitikk, historie og spiritualitet

Forstå essensen av det egyptiske symbolet Horus 'øye er nøkkelen til dyp kunnskap. For egypterne var det et eldgammelt symbol på beskyttelse, kongemakt og god helse.

Symbolet er kjent fra minst 3150 før vår dato. Det er ganske sannsynlig at dets opprinnelse og dermed dets substans går videre inn i fortiden.

Symbolet representerer 6 av grunnleggende sansene: smak, smak, hørsel, syn, lukt og sinn.

Lignende artikler