Inner Universet

Et raskt blikk på innsiden vil ofte fortelle oss hva vi egentlig er og hva vi bærer med våre liv for skjebnen.