Fri energi

Fri energi, nullpunktsenergi, alternative energikilder, fornybare energikilder. Artikler som fokuserer på alternatvine ser på å få energi med hensyn til miljøpåvirkning.