Personlig vitnesbyrd

Vitnesbyrd om direkte vitner til ekstraordinære hendelser og / eller troverdige mennesker fra astronauter, kosmonauter, forskere, hær, regjeringsadministrasjon. Autentiske dokumenter fra regjeringsarkiver.